Dla miasta i gminy

Oferujemy Państwu łatwy sposób, jak na nasz koszt poprawić wygląd Waszego miasta

Pro města - Plakátovací plochy
Pro města - Plakátovací plochy
Pro města - Plakátovací plochy

Kto sme

RENGL - to firma zapewniająca rewitalizację, zarządzanie i utrzymanie 5.000 punktów plakatowych w 170 miastach w trzech krajach europejskich – w Polsce, w Republice Czeskiej i Słowackiej. Realizujemy wizje władz miast i wsi dotyczące ulepszania ich wyglądu, funkcjonowania infrastruktury informacyjnej i wyposażenia terenów miejskich jako integralnej części środowiska, w którym żyją ich mieszkańcy. Jesteśmy największą firmą w tej branży. Zatrudniamy niemal 200 wyszkolonych ludzi. W 2023 roku na rzecz naszych klientów zrealizowaliśmy prawie 20.000 zamówień i wykleiliśmy 1,5 miliona plakatów.

Pro města - Plakátovací plochy

Rozpoznanie aktualnego stanu, rekonstrukcja i budowa punktów plakatowych

Výlep plakátů

Na początku współpracy przeprowadzimy szczegółowe rozpoznanie aktualnego stanu wyklejania plakatów na słupach i tablicach plakatowych oraz nielegalnego wyklejania ogłoszeń na terenie miasta. Przygotujemy kompleksowy projekt możliwego rozwiązania rewitalizacji pierwotnych punktów plakatowych, ich wymiany na nowe oraz wybierzemy odpowiednie miejsca do umieszczenia nowych słupów i tablic plakatowych wraz z ich wymiarami, kształtem i wzornictwem. Projekt zawiera również kosztorys i harmonogram czasowy możliwej realizacji.

Opracowane projekty omawiamy z władzami miasta, specjalistami z urzędu miejskiego, ewentualnie konserwatorami zabytków i innymi zainteresowanymi organami. Po uzyskaniu ich stanowisk następują zmiany pierwotnych rozwiązań i zatwierdzenie finalnej wersji.

Przejmujemy odpowiedzialność administracyjną, prawną i rzeczową za realizację całej inwestycji.

Utrzymanie słupów i tablic plakatowych, wyklejanie plakatów

W każdym mieście założymy miejsce kontaktowe, gdzie miejscowi klienci będą mogli łatwo i wygodnie zamawiać wyklejanie plakatów w danym mieście, jak i w okolicznych miejscowościach. Wyklejanie plakatów przeprowadzają starannie wybrani i wyszkoleni pracownicy, których pracę kontrolujemy. Opracowaliśmy własne metody wyklejania plakatów, stosujemy sprawdzone kleje europejskiej produkcji a plakaty są uporządkowane według stałego schematu.

Gwarantujemy naszym klientom wysoką jakość wyklejania plakatów i utrzymanie już aktualnie wyklejonych plakatów oraz estetyczny wygląd z wszelkim związanym z tym serwisem. Wyklejone plakaty fotografujemy i fotografie udostępniamy naszym klientom do kontroli on-line na stronach internetowych.

Po upływie ważności zaklejamy plakaty, niewykorzystane miejsca podklejamy na biało lub udostępniamy organizacjom charytatywnym, uszkodzone plakaty naprawiamy, nielegalne „na czarno“ wyklejone ogłoszenia usuwamy i sprzątamy okolicę. Dbamy o estetyczny wygląd utrzymywanych przez nas słupów i tablic plakatowych na terenie miasta.

Stwierdzone wady usuwamy bezpłatnie do drugiego dnia roboczego od zgłoszenia. Dla wygody naszych klientów zapewniamy w razie zainteresowania również drukowanie ich plakatów.

Pro města - Plakátovací plochy Pro města - Plakátovací plochy Pro města - Plakátovací plochy

Rozwiązanie nielegalnego wyklejania „na czarno“

Na bieżąco monitorujemy, dokumentujemy i bezkompromisowo usuwamy ogłoszenia wyklejone „na czarno”, nie tylko ze słupów i tablic plakatowych, ale również z okolicy i po uzgodnieniu również z innych miejsc na terenie miasta.

Kontaktujemy się z organizatorami akcji wyklejania, komunikujemy z nimi i pozyskujemy ich jako klientów wyklejania plakatów w standardowy sposób. Współpracujemy ze strażą miejską i urzędem miasta w zakresie wykrywania sprawców nielegalnego wyklejania „na czarno“.

Poprzez systemem stosowanych przez nas środków, potrafimy obniżyć występowanie nielegalnego wyklejania „na czarno“ na terenie miasta aż o 70%.

Pro města - Plakátovací plochy Pro města - Plakátovací plochy

Usługi na rzecz miasta, finansowanie projektu

Financování projektů

Wyklejanie plakatów na potrzeby miasta i organizacji założonych przez miasto jest prowadzone priorytetowo i na wyraźnie korzystniejszych warunkach lub w uzgodnionym zakresie bezpłatnie na nasz koszt. Podobne warunki jesteśmy w stanie zaoferować też na ważniejsze miejscowe imprezy również w okolicznych miejscowościach, gdzie już utrzymujemy słupy i tablice ogłoszeniowe = lepsze informowanie obywateli i większa frekwencja na imprezach.

Umiemy uzupełnić słupy i tablice ogłoszeniowe mapami okolicy, ogłoszeniami informacyjnymi, drogowskazami, znakiem lub logotypem miasta, danymi kontaktowymi miejskiego centrum informacyjnego, itp. Wygląd punktów plakatowych może być dostosowany do warunków miasta i pozostałego wyposażenia na terenie miasta.

Firma RENGL zapewni finansowanie całego projektu bez dotacji finansowej i obciążania budżetu miasta. Finansujemy przygotowanie projektu, opracowanie kompleksowego rozwiązania projektu, inżynierię, rekonstrukcję pierwotnych słupów i tablic, dostawę i instalację nowych punktów plakatowych a następnie zapewnienie wszelkiego serwisu związanego z utrzymaniem i zapewnieniem usług wyklejania na terenie miasta, oraz zarządzanie techniczne jak i utrzymanie wyposażenia terenów publicznych przez cały czas trwania umowy.

Referencje, zrealizowane projekty

Inż. Jiří Fišer, burmistrz miasta, 2012: "Miasto Tábor współpracuje z firmą RENGL od 2005 roku na podstawie wyniku przetargu, który firma wygrała. Zgodnie ze swoimi zobowiązaniami umownymi, firma stopniowo wymieniła pierwotne już wysłużone słupy i tablice ogłoszeniowe na terenie miasta na nowe i również, zgodnie z potrzebami miasta Tábor zainstalowała całkowicie nowe nośniki ogłoszeniowe w wybranych miejscach."

Mgr. Bc. Marek Viskot, burmistrz dzielnicy, 2011: "Na potrzeby dzielnic Brna – Řečkovice i Mokrá Hora firma RENGL prowadzi wyklejanie plakatów na bardzo korzystnych warunkach. Firma zapewnia bieżące zarządzanie i utrzymanie słupów i tablic plakatowych na własny koszt i ku naszemu zadowoleniu."

Jiří Strobach, burmistrz obwodu miejskiego, 2010: "Na potrzeby dzielnic Brna – Řečkovice i Mokrá Hora firma RENGL prowadzi wyklejanie plakatów na bardzo korzystnych warunkach. Firma zapewnia bieżące zarządzanie i utrzymanie słupów i tablic plakatowych na własny koszt i ku naszemu zadowoleniu."

Mgr. Josef Haluza, burmistrz dzielnicy, 2011: "Jesteśmy zadowoleni z działalności firmy RENGL na terenie dzielnicy Brno – jih, warunki umowy są spełniane."

Jiří Uhlík, wiceburmistrz obwodu miejskiego, 2014: "Obwód miejski Plzeň 1 nawiązał współpracę z firmą RENGL s. r. o. w 2006 roku. Współpraca umowna trwa dziewięć lat. Firma RENGL zapewnia utrzymanie słupów i tablic plakatowych na terenie naszego obwodu miejskiego z wszelkim związanym z tym serwisem, łącznie z aktywnym działaniem przeciwko nielegalnemu wyklejaniu ogłoszeń i to bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego ze strony Obwodu miejskiego Plzeň 1."

Petr Dlabal, burmistrz obwodu miejskiego, 2012: "Firma RENGL s.r.o. na własny koszt wybudowana na terenie naszego obwodu miejskiego Vítkovice całkowicie nowe słupy i tablice ogłoszeniowe. Jednocześnie zapewnia ich funkcjonowanie z wszelkim związanym z tym serwisem.

Petr Zeman, zastępca burmistrza dzielnicy, 2011: "Dzielnica miasta Praha 13 ma zawarty stosunek umowny z firmą RENGL s. r. o. od 2009 roku. Firma umieściła po wzajemnym uzgodnieniu w wybranych miejscach na terenie dzielnicy w sumie 14 punktów plakatowych odpowiadających wyglądem i umieszczeniem współczesnym trendom i potrzebom."

Banská Bystrica, 23 ploch

Pro města - Plakátovací plochy

Znojmo, 28 słupów i tablic plakatowych

Pro města - Plakátovací plochy

Brno, 416 słupów i tablic plakatowych

Pro města - Plakátovací plochy