Pomagamy i wspieramy

David Bartoň - malíř a kurátor

David Bartoň - malíř a kurátor

2014 - 2016 | Své obrazy představil přibližně na padesáti výstavách v České republice a na čtyřech výstavách ve Vídni. O jeho obrazech psali Jaromír Zemina, Ivan M. Jirous, Věra Jirousová, Jiří Valoch, Milan Kozelka. Maluje převážně krajinu Českomoravské vysočiny, oblast, kterou malíř Karel Valter označoval 3T (rámovaná městy Telč, Třešť a Třebíč). Menší část autorovy tvorby je figurální, inspirovaná lidmi z hospody a přáteli z undergroundu. Maluje olejovými barvami na sololit či plátno. Žije a maluje v Praze a v Telči.

Krása pomáhá dětem

Krása pomáhá dětem

2014 - 2016 | Benefiční akce tradičně pořádané v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem za účasti významných osobností. Výtěžek z akce každoročně putuje na dětská oddělení Krajské zdravotní a.s. - Masarykovy nemocnice.

MŮŽE SE TO STÁT I VÁM

MŮŽE SE TO STÁT I VÁM

2019| Kampaň spolku Může se to stát i vám, na které se podílely herečky Patricie Solaříková a Jana Stryková, poukazuje na rizika, jimž se zájemci o čistokrevné psy bez průkazu původu vystavují, stejně jako na hanebné praktiky, které nevědomky finančně podporují. V České republice stále trpí tisíce psů v množírnách. Denně jsou stovky prodány přes inzertní servery a nespočet jich zemře v krutých podmínkách hladem a zanedbáním. Kampaň Může se to stát i vám popisuje modelový příklad štěněte z množírny, který se skutečně stal.

Zapojte se i vy do kampaně spolku na ochranu opuštěných zvířat www.zachran-stene.cz.

Svaz skautů a skautek - Úklid Bezručova údolí

Svaz skautů a skautek - Úklid Bezručova údolí

2019 | Již deset let každoročně podporujeme v Chomutově environmentálně orientovanou akci Úklid Bezručova údolí, pořádanou chomutovskými skauty, v rámci celostátní akce Ukliďme Česko. Jarní úklid je zaměřen na sběr odpadků, starých pneumatik, PET lahví a dalšího nepořádku. Klade si cíl přispět malou měrou ke zlepšení stavu životního prostředí a to konkrétně v jedné z nejvýznamnějších rekreačních zón a zároveň přírodního parku Bezručovo údolí. Další snahou této akce je aktivní zapojení chomutovské veřejnosti na tvorbě společného životního prostředí.

 

Talent roku

Talent roku

2014 - 2016 | Hlavním cílem soutěže Talent roku je podpořit zájem škol, jejich žáků a všech dětí o sport, motivovat je k vlastním pohybovým aktivitám a pěstovat v nich soutěživost a hrdost na vlastní výkony a úspěchy. Asociace amatérských sportů České republiky (AAS ČR) svým projektem dává impulz k zlepšení životního stylu všech žáků základních škol v České republice.

Technické muzeum Liberec

Technické muzeum Liberec

2018 | Plakátovací plochy RENGL jsou hrdým podporovatelem Technického muzea v Liberci. Muzeum podporujeme formou plakátovacích kampaní, které pomáhají zvyšovat návštěvnost.