Poniższy formularz jest przeznaczony dla organizatorów imprez kulturalnych, sportowych, towarzyskich i charytatywnych, którzy chcą zaoferować naszej spółce współpracę przy organizowaniu takich imprez albo wnioskować o wsparcie medialne.

Aby można było rozpatrzyć Państwa wniosek, należy wypełnić formularz we wszystkich jego punktach. Ewentualne załączniki można przesłać na e-mail: info@rengl.pl.

Priorytet przy ewentualnym wsparciu medialnym mają dla spółki RENGL projekty niedochodowe, przeznaczone na dobro społeczne i charytatywne. Wypełnienie formularza nie daje automatycznie prawa do wsparcia. Na Państwa wniosek będziemy reagować w możliwie najkrótszym terminie, najpóźniej w czasie do siedmiu dni.

Pozycje wymagane są zaznaczone pogrubieniem i kolorem czerwonym

Dane kontaktowe
Nazwa ogranizacji
Osoba kontaktowa
Telefon
E-mail
Miasto
Kod pocztowy
Ulica
Przeznaczenie i cel współpracy
Nazwa projektu
Bliższy opis projektu
Data realizacji
Forma, zakres i termin wnioskowanego wsparcia
Jakie korzyści społeczne i wpływ zapewnia Państwa projekt?
Dlaczego mielibyśmy wesprzeć Państwa projekt?
Jakie korzyści dla nas może mieć nasze ewentualne wsparcie?
Dalsze podstawowe informacje (historia, referencje, inni partnerzy, itp.):
Załączniki
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3