Informacje o zmianie cen wyklejania plakatów

Informacje o zmianie cen wyklejania plakatów
02.02.2024

Szanowni klienci, partnerzy biznesowi,

uprzejmie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją związaną ze wzrostem cen paliw, energii, materiałów eksploatacyjnych, klejów oraz materiałów potrzebnych do produkcji, naprawy i konserwacji powierzchni plakatowych jesteśmy zmuszeni od 01.02.2024 do zmiany cen wyklejania plakatów.

Za istotną uważamy informację, że zdecydowaną większość pozycji cennika skorygowaliśmy poniżej poziomu ubiegłorocznej inflacji, a zatem ogólny średni wzrost cen wynosi 6-10%. Inflacja za rok 2023 w Polsce wyniosła 11,4%. Wynika to z faktu, że jednoczenie przeprowadziliśmy czynności ograniczające koszty oraz wprowadziliśmy działania oszczędnościowe w firmie, dzięki czemu naprawdę ograniczyliśmy zmiany cen do niezbędnego minimum, aby pokryć nieuchronnie zwiększone nakłady na które pomimo naszych starań nie mamy wpływu.

Aktualne ceny na rok 2024 znajdują się na stronie "Ceny plakatowania". Przypominamy, że dla stałych klientów lub dużych zamówień jesteśmy gotowi do negocjacji indywidualnych obniżonych cen.

Zpět