Kwestionariusz dla zainteresowanych pracą

Pozycje obowiązkowe (*)

Dane kontaktowe

Miejsce zamieszkania / Adres pocztowy

Informacje uzupełniające

Poniższe informacje dotyczą tylko osób zainteresowanych klejeniem plakatów. Nie dotyczą pracowników administracyjnych.

Oświadczam, że wszystkie powyższe dane, które zgłosiłem są prawdziwe i kompletne. Spółce RENGL Polska Sp. z o.o. udzielam zgody na przetwarzanie moich danych znajdujących się w kwestionariuszu w czasie 30 dni od daty wypełnienia tego kwestionariusza i to w zakresie wyłącznie niezbędnym do postępowania rekrutacyjnego mającego na celu obsadzenia tego stanowiska pracy.

Zakreślając potwierdzasz zgłoszenie i wyrażasz zgodę