Zamówienie naklejania plakatów


Dane kontaktowe
Firma (zamawiający)
REGON: NIP:
Osoba kontaktowa:
E-mail: Telefon:
Ulica i numer lokalu:
Miasto: Kod pocztowy:
Nazwa kampanii, krótka charakterystyka
Produkt albo impreza, które będą promowane
Plakaty
Ilość plakatów do naklejenia w szt. razem:
Liczba sztuk na wymianę uszkodzonych plakatów:
Format plakatów:
Prosimy sprawdzić format plakatów
A0 A1/B1
A2/B2 A3/B3 A4
Naklejka:
Dane czasowe
Początek kampanii:
Data imprezy:
Data zakończenia kampanii:
Teren, który kampania ma objąć:
Miasto, w nawiasach liczba plakatów:
Specjalne życzenia
Na przykład lista punktów plakatowych do gwarantowanego wyboru, fotodokumentacja, specjalne wymagania dotyczące lokalizacji, itp.
Dziękujemy za wypełnienie zamówienia
Wystawiając zamówienie zamawiający zgadza się wiążąco z warunkami handlowymi RENGL Polska z o.o. zamieszczonymi na www.rengl.pl. Równocześnie potwierdza, że powyższe dane są zgodne z danymi w jego Zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej albo w Rejestrze Handlowym.
Wystawiono dnia 26.09.2023
Podpis i ewentualnie pieczątka: