Lokální kampaň - Teplice

Všechny plakátovací kampaně připravujeme s důrazem na optimální pokrytí zvoleného území, aby bylo dosaženo maximálního zásahu cílových skupin, na které je kampaň zaměřena. Naší snahou je připravovat takové kampaně, které upoutají pozornost kolemjdoucích a efektivně zhodnotí Vaše vynaložené prostředky.

Příklad plakátovací kampaně

Lokální plakátovací kampaně

Základní požadavky:

formát plakátů: A2
počet plakátů: 29
doba trvání: týden, tj. 8 započatých dní

Návrh kampaně
Velikost plakátů:A2
Počet plakátů:29
Region:Teplice
Populace celkem:51 039
Počet měst:1
Doba trvání kampaně:8 dní
CENA VÝLEPU
Kč bez DPH
1 091
CENA TISKU1 536

Vlastní realizace kampaně

Přesná doba závisí na rozsahu a struktuře kampaně. Přesné termíny pak stanovíme dle data konání akce.

Cena zahrnuje náklady na kompletní distribuci, výlep, údržbu a další související servis. Cena neobsahuje DPH a náklady na výrobu plakátů. Výlep je vždy zahájen po obdržení objednávky a platby (dle stanoveného způsobu platby).

Plakáty po celou dobu trvání kampaně udržujeme. Pravidelně - nejméně jednou týdně - kontrolujeme všechny vylepené plakáty a provádíme jejich opravu nebo je znovu vylepujeme.

Počet plakátovacích ploch a počet plakátů se mohou lišit. Je tomu tak proto, že v některých městech Vám doporučujeme využít pouze některé plakátovací plochy a v atraktivních lokalitách jiných měst naopak doporučujeme na jednu plochu umístit dva nebo více plakátů.

Vytisknout (.pdf)  |  Zpět