30.01.2020

Przeprowadziliśmy się! ;-) Z dniem 21.01.2020 RENGL Polska Sp. z.o.o. zmieniła adres swojej siedziby:

RENGL Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Kasprowicza 95/4

51-146 WROCŁAW

Załącznik
Zmiana adresu siedziby RENGL Polska