Zdjęcia naklejonych plakatów

Tutaj znajdą Państwo przykładowe zdjęcia naklejonych plakatów. Zdjęcia z przyczyn technicznych i czasowych nie muszą obejmować wszystkich naklejonych plakatów, ani przedstawiać wszystkich punktów wykorzystanych do plakatowania. Staramy się prezentować możliwie najtrafniejsze zdjęcia, ale w przypadku pytań albo chęci sprawdzenia naklejonych plakatów, prosimy kontaktować się z nami.

ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Publikowane zdjęcia są przeznaczone wyłącznie do celów orientacyjnych i informacyjnych i nie są żadnym potwierdzeniem albo dokumentem stwierdzającym zakres, termin i cenę kampanii plakatowania. Spółka RENGL POLSKA Sp. z o.o., nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wykorzystania (albo niemożliwości wykorzystania) tych zdjęć, łącznie ze szkodami spowodowanymi przez wirusy albo jakiekolwiek niedokładne albo niepełne zdjęcia tu przedstawione. Spółka RENGL POLSKA Sp. z o.o. nie będzie odpowiedzialna za szkody spowodowane niewłaściwością, spóźnieniem albo niedokładnością publikowanych zdjęć albo informacji.